Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0913.121999
Vinaphone
93000000
0898.8.3.1999
Mobifone
13700000
0788.911.999
Mobifone
18700000
0704.9.6.1999
Mobifone
5300000
0762.901.999
Mobifone
6800000
0787.88.1999
Mobifone
12700000
0794.2.7.1999
Mobifone
5300000
0798.02.1999
Mobifone
5800000
0702.9.5.1999
Mobifone
7300000
0774.80.1999
Mobifone
4800000
0794.9.7.1999
Mobifone
5800000
0774.07.1999
Mobifone
4800000
0706.3.2.1999
Mobifone
6300000
0774.8.3.1999
Mobifone
5300000
0796.8.5.1999
Mobifone
6800000
0774.05.1999
Mobifone
4800000
0702.811.999
Mobifone
9700000
0795.411.999
Mobifone
4800000
0706.4.1.1999
Mobifone
5300000
0774.8.7.1999
Mobifone
5300000
09.31.03.1999
Mobifone
44700000
0768.8.3.1999
Mobifone
10700000
0704.8.9.1999
Mobifone
6300000
0799.60.1999
Mobifone
5300000
0795.8.3.1999
Mobifone
7300000
0774.06.1999
Mobifone
4800000
0778.1.5.1999
Mobifone
10700000
0779.8.9.1999
Mobifone
39700000
0798.031.999
Mobifone
5000000
0896.70.1999
Mobifone
7300000
0766.9.4.1999
Mobifone
5800000
0898.02.1999
Mobifone
8800000
0782.88.1999
Mobifone
17700000
0896.711.999
Mobifone
13700000
0794.2.6.1999
Mobifone
5300000
0794.2.8.1999
Mobifone
5300000
0777.8.2.1999
Mobifone
11700000
0896.7.2.1999
Mobifone
9300000
0706.311.999
Mobifone
6300000
0786.87.1999
Mobifone
7300000
0794.90.1999
Mobifone
5300000
0786.9.2.1999
Mobifone
7300000
0898.03.1999
Mobifone
9300000
0706.33.1999
Mobifone
7800000
0896.04.1999
Mobifone
7300000
0896.7.4.1999
Mobifone
8800000
0704.7.1.1999
Mobifone
5300000
0898.05.1999
Mobifone
9300000
0777.8.5.1999
Mobifone
11700000
0778.101.999
Mobifone
11700000
0789.50.1999
Mobifone
7800000
0787.901.999
Mobifone
6800000
0794.311.999
Mobifone
4800000
0786.96.1999
Mobifone
16700000
0774.8.6.1999
Mobifone
6300000
0766.9.2.1999
Mobifone
8300000
0702.9.3.1999
Mobifone
7300000
0788.77.1999
Mobifone
7800000
0767.9.6.1999
Mobifone
9300000
0789.5.6.1999
Mobifone
8800000
0766.8.2.1999
Mobifone
7800000
0787.95.1999
Mobifone
9700000
0762.9.2.1999
Mobifone
7300000
0786.8.3.1999
Mobifone
11700000
0899.03.1999
Mobifone
11700000
0796.90.1999
Mobifone
6300000
0776.881.999
Mobifone
17700000
0796.92.1999
Mobifone
9700000
0704.9.2.1999
Mobifone
6300000
0783.77.1999
Mobifone
7000000
0796.95.1999
Mobifone
10700000
0706.80.1999
Mobifone
5300000
0776.8.2.1999
Mobifone
7300000
0899.00.1999
Mobifone
27700000
0706.3.9.1999
Mobifone
9700000
0794.3.8.1999
Mobifone
5800000
0762.9.8.1999
Mobifone
8300000
0794.22.1999
Mobifone
6800000
0706.70.1999
Mobifone
5300000
0766.9.7.1999
Mobifone
8300000
0704.8.8.1999
Mobifone
8800000
0787.80.1999
Mobifone
6600000
0706.821.999
Mobifone
4400000
0786.8.2.1999
Mobifone
7800000
0899.05.1999
Mobifone
11700000
0899.07.1999
Mobifone
11700000
0769.33.1999
Mobifone
8300000
0795.8.7.1999
Mobifone
6800000
0706.5.2.1999
Mobifone
6800000
0796.93.1999
Mobifone
9700000
0795.881.999
Mobifone
17700000
0779.8.3.1999
Mobifone
8300000
0783.9.5.1999
Mobifone
7800000
0704.811.999
Mobifone
8800000
0706.6.8.1999
Mobifone
15700000
07888.0.1999
Mobifone
9700000
0706.9.4.1999
Mobifone
4800000
0798.01.1999
Mobifone
7500000
0795.91.1999
Mobifone
17700000
0775.881.999
Mobifone
17700000
0763.83.1999
Mobifone
8800000
0769.3.6.1999
Mobifone
7300000
0775.8.5.1999
Mobifone
7300000
0795.991.999
Mobifone
38700000
0775.8.7.1999
Mobifone
7300000
0782.9.5.1999
Mobifone
7800000
0783.9.7.1999
Mobifone
7800000
0795.93.1999
Mobifone
10700000
078899.1999
Mobifone
49500000
070.6611.999
Mobifone
17700000
0798.05.1999
Mobifone
5800000
0774.011.999
Mobifone
6300000
0765.9.7.1999
Mobifone
7300000
0766.8.7.1999
Mobifone
7800000
0793.97.1999
Mobifone
10700000
0793.98.1999
Mobifone
12700000
0704.7.8.1999
Mobifone
6300000
0706.4.2.1999
Mobifone
4800000
0772.8.5.1999
Mobifone
7300000
0706.811.999
Mobifone
11700000
0789.6.2.1999
Mobifone
8300000
0798.06.1999
Mobifone
5800000
0767.91.1999
Mobifone
18700000
0706.5.5.1999
Mobifone
9700000
0779.8.6.1999
Mobifone
14700000
0789.61.1999
Mobifone
21700000
0789.60.1999
Mobifone
7800000
0776.551.999
Mobifone
8300000
0776.5.3.1999
Mobifone
5800000
0899.06.1999
Mobifone
11700000
0706.6.3.1999
Mobifone
6800000
0782.90.1999
Mobifone
6300000
0763.98.1999
Mobifone
8800000
0779.81.1999
Mobifone
9700000
0763.80.1999
Mobifone
5300000
07888.5.1999
Mobifone
15000000
0789.6.5.1999
Mobifone
8500000
0786.9.3.1999
Mobifone
8800000
0766.8.9.1999
Mobifone
14700000
0787.91.1999
Mobifone
21700000
0763.8.5.1999
Mobifone
6800000
0763.2.9.1999
Mobifone
7300000
0706.3.6.1999
Mobifone
6800000
0704.8.3.1999
Mobifone
6300000
0776.50.1999
Mobifone
5300000
0775.8.9.1999
Mobifone
8800000
0789.5.7.1999
Mobifone
8300000
0783.98.1999
Mobifone
9700000
0776.8.5.1999
Mobifone
7500000
0795.97.1999
Mobifone
10700000
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

Tin tức mới