Sim Năm Sinh 2001

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0784.11.1001
Mobifone
790000
0798.18.0101
Mobifone
890000
0703.11.0101
Mobifone
940000
079.222.1001
Mobifone
1290000
0938.27.01.01
Mobifone
1680000
0583.35.2001
Vietnamobile
810000
0826.27.08.01
Vinaphone
770000
0769.80.2001
Mobifone
1180000
0978.46.2001
Viettel
2600000
0786.01.07.01
Mobifone
980000
0765.86.2001
Mobifone
2130000
0934.09.01.01
Mobifone
2500000
0708.89.2001
Mobifone
2130000
0798.101.101
Mobifone
7000000
0949.43.2001
Vinaphone
2280000
0785.87.2001
Mobifone
1830000
0798.23.2001
Mobifone
1830000
0777.02.01.01
Mobifone
1980000
0769.84.2001
Mobifone
1830000
0963.29.02.01
Viettel
1330000
0888.04.04.01
Vinaphone
1330000
0775.02.01.01
Mobifone
1100000
0784.201.201
Mobifone
5800000
0974.06.01.01
Viettel
2800000
0937.15.01.01
Mobifone
1330000
0944.25.10.01
Vinaphone
1250000
0566.42.2001
Vietnamobile
810000
0707.89.2001
Mobifone
2600000
0947.09.07.01
Vinaphone
1250000
0838.27.03.01
Vinaphone
910000
0853.09.09.01
Vinaphone
980000
0704.101.101
Mobifone
7000000
0387.22.2001
Viettel
2130000
0796.101.101
Mobifone
7000000
0934.15.01.01
Mobifone
2050000
0764.97.2001
Mobifone
1830000
0785.97.2001
Mobifone
1830000
0888.18.05.01
Vinaphone
840000
0797.63.2001
Mobifone
1830000
0945.06.10.01
Vinaphone
1250000
0946.03.1001
Vinaphone
1250000
0767.03.1001
Mobifone
1330000
0779.73.2001
Mobifone
2130000
0583.81.2001
Vietnamobile
810000
0704.41.2001
Mobifone
1830000
0786.55.2001
Mobifone
2130000
0777.95.2001
Mobifone
3000000
0764.42.2001
Mobifone
1830000
0945.18.01.01
Vinaphone
1250000
0888.28.07.01
Vinaphone
840000
0357.21.12.01
Viettel
840000
0777.14.01.01
Mobifone
1980000
0934.09.04.01
Mobifone
1100000
0888.28.11.01
Vinaphone
840000
0707.81.2001
Mobifone
2600000
0824.14.1001
Vinaphone
1680000
0765.71.2001
Mobifone
1830000
0778.78.2001
Mobifone
2130000
0796.06.06.01
Mobifone
980000
0364.87.2001
Viettel
1830000
0566.72.2001
Vietnamobile
810000
0587.50.2001
Vietnamobile
810000
0774.65.2001
Mobifone
1830000
0786.04.0101
Mobifone
1100000
0948.26.01.01
Vinaphone
1250000
0931.16.01.01
Mobifone
2200000
0365.46.2001
Viettel
1830000
0564.11.2001
Vietnamobile
810000
0346.69.2001
Viettel
1830000
0965.10.03.01
Viettel
1330000
0364.15.0101
Viettel
980000
0369.75.2001
Viettel
1830000
0707.86.2001
Mobifone
2900000
0931.15.01.01
Mobifone
2200000
0942.09.08.01
Vinaphone
1250000
0764.14.2001
Mobifone
1830000
0859.05.05.01
Vinaphone
770000
0947.19.01.01
Vinaphone
1250000
0945.20.01.01
Vinaphone
1250000
0853.07.07.01
Vinaphone
980000
0764.07.0101
Mobifone
1100000
0786.28.01.01
Mobifone
1100000
0707.32.2001
Mobifone
2600000
0564.10.2001
Vietnamobile
810000
0949.48.2001
Vinaphone
2280000
0357.52.2001
Viettel
1830000
0946.09.07.01
Vinaphone
1250000
0385.79.2001
Viettel
2130000
0949.13.02.01
Vinaphone
1100000
0797.94.2001
Mobifone
1830000
0944.29.01.01
Vinaphone
1250000
0984.23.01.01
Viettel
1330000
0778.98.2001
Mobifone
2130000
0394.54.2001
Viettel
1830000
0948.09.08.01
Vinaphone
1250000
0587.44.2001
Vietnamobile
810000
0949.12.10.01
Vinaphone
1250000
0769.60.2001
Mobifone
1180000
0784.73.2001
Mobifone
1830000
0377.04.0101
Viettel
1100000
0909.261.201
Mobifone
770000
0786.01.01.01
Mobifone
30000000
0374.31.2001
Viettel
1830000
0932.55.2001
Mobifone
2500000
0775.75.2001
Mobifone
1830000
0786.01.09.01
Mobifone
980000
0933.16.08.01
Mobifone
945000
0908.19.03.01
Mobifone
945000
0931.26.08.01
Mobifone
875000
0937.14.04.01
Mobifone
945000
0937.08.08.01
Mobifone
2410000
0937.002.001
Mobifone
2790000
0937.23.04.01
Mobifone
910000
0931.26.05.01
Mobifone
875000
0797.73.2001
Mobifone
1287500
0933.49.2001
Mobifone
1740000
0901.20.05.01
Mobifone
875000
0933.16.07.01
Mobifone
945000
0792.29.0101
Mobifone
1287500
0908.16.04.01
Mobifone
1100000
0937.17.02.01
Mobifone
875000
0937.13.07.01
Mobifone
945000
0901.25.05.01
Mobifone
910000
0937.30.07.01
Mobifone
980000
0933.14.09.01
Mobifone
910000
0933.27.05.01
Mobifone
875000
0784.76.2001
Mobifone
1287500
0931.23.06.01
Mobifone
980000
0933.01.04.01
Mobifone
1570000
0792.16.0101
Mobifone
1287500
0786.46.2001
Mobifone
1287500
0937.05.04.01
Mobifone
1437500
0937.21.06.01
Mobifone
875000
0933.15.01.01
Mobifone
1870000
0937.20.05.01
Mobifone
910000
0908.12.05.01
Mobifone
1180000
0786.26.0101
Mobifone
1287500
0933.21.06.01
Mobifone
945000
0937.01.03.01
Mobifone
1720000
0937.04.12.01
Mobifone
945000
0937.18.05.01
Mobifone
945000
0933.09.02.01
Mobifone
1810000
0937.15.12.01
Mobifone
945000
0908.23.08.01
Mobifone
1100000
0933.15.12.01
Mobifone
875000
0933.21.09.01
Mobifone
875000
0933.15.07.01
Mobifone
875000
0792.23.0101
Mobifone
1015000
0793.85.2001
Mobifone
1287500
0798.29.0101
Mobifone
1287500
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới