Sim Năm Sinh 2006

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0798.18.0606
Mobifone
1190000
0703.11.0606
Mobifone
990000
0703.22.0606
Mobifone
1090000
0797.71.2006
Mobifone
1830000
0396.05.05.06
Viettel
1180000
0394.47.2006
Viettel
1830000
0786.70.2006
Mobifone
1180000
0777.96.2006
Mobifone
3000000
0786.28.06.06
Mobifone
1100000
0857.13.08.06
Vinaphone
770000
08.18.01.2006
Vinaphone
5000000
0384.40.2006
Viettel
1180000
0785.94.2006
Mobifone
1830000
0814.30.03.06
Vinaphone
770000
0949.34.2006
Vinaphone
2280000
0937.22.06.06
Mobifone
2500000
0853.07.07.06
Vinaphone
980000
0777.14.06.06
Mobifone
1980000
0785.04.05.06
Mobifone
4500000
0703.69.2006
Mobifone
1830000
0778.91.2006
Mobifone
2130000
0949.43.2006
Vinaphone
2600000
0385.88.2006
Viettel
2130000
0765.29.2006
Mobifone
1830000
0703.61.2006
Mobifone
1830000
0773.05.02.06
Mobifone
1100000
0777.15.2006
Mobifone
3000000
0396.38.2006
Viettel
1830000
0775.02.06.06
Mobifone
1330000
0764.21.2006
Mobifone
1830000
0387.22.2006
Viettel
2130000
0846.24.01.06
Vinaphone
770000
0937.24.06.06
Mobifone
1900000
0348.41.2006
Viettel
1830000
0785.97.2006
Mobifone
1830000
0344.47.2006
Viettel
1830000
0769.63.2006
Mobifone
1830000
0931.16.06.06
Mobifone
3300000
0797.47.2006
Mobifone
1830000
0912.18.05.06
Vinaphone
1180000
0707.86.2006
Mobifone
2900000
0587.51.2006
Vietnamobile
810000
0765.85.2006
Mobifone
1830000
0856.07.06.06
Vinaphone
1330000
0395.03.0606
Viettel
1330000
0587.47.2006
Vietnamobile
810000
0777.06.11.06
Mobifone
1980000
0707.89.2006
Mobifone
2600000
0707.33.2006
Mobifone
2600000
0888.05.03.06
Vinaphone
980000
0566.36.2006
Vietnamobile
810000
0777.02.06.06
Mobifone
2280000
0888.13.12.06
Vinaphone
840000
0792.03.03.06
Mobifone
1100000
0888.26.08.06
Vinaphone
840000
0947.03.03.06
Vinaphone
1600000
0382.07.08.06
Viettel
980000
0777.02.04.06
Mobifone
4500000
0853.09.09.06
Vinaphone
980000
0824.141.006
Vinaphone
700000
0373.18.0606
Viettel
980000
0769.60.2006
Mobifone
1180000
0938.16.06.06
Mobifone
3300000
0779.07.2006
Mobifone
2130000
0583.32.2006
Vietnamobile
810000
093.24.3.2006
Mobifone
3500000
0775.02.02.06
Mobifone
1100000
0365.46.2006
Viettel
1830000
0888.27.09.06
Vinaphone
840000
0911.14.04.06
Vinaphone
1180000
0792.06.12.06
Mobifone
840000
0395.04.0606
Viettel
1100000
0798.35.2006
Mobifone
1830000
0931.13.06.06
Mobifone
3000000
0786.01.2006
Mobifone
1830000
0785.87.2006
Mobifone
1830000
0353.46.2006
Viettel
1830000
0774.67.2006
Mobifone
1830000
0768.66.2006
Mobifone
2130000
0354.34.2006
Viettel
1830000
0912.24.03.06
Vinaphone
1180000
0828.15.04.06
Vinaphone
910000
0774.15.0606
Mobifone
980000
0888.09.12.06
Vinaphone
840000
0764.92.2006
Mobifone
1830000
0356.43.2006
Viettel
1830000
0587.84.2006
Vietnamobile
810000
0775.02.05.06
Mobifone
1100000
0372.79.2006
Viettel
2130000
0931.17.06.06
Mobifone
2050000
0359.78.2006
Viettel
1830000
0826.28.10.06
Vinaphone
770000
0775.02.01.06
Mobifone
1100000
0858.111.006
Vinaphone
980000
0365.86.2006
Viettel
2130000
0931.15.06.06
Mobifone
2050000
0707.82.2006
Mobifone
2600000
0707.30.2006
Mobifone
1180000
0785.62.2006
Mobifone
1287500
0908.26.01.06
Mobifone
980000
0784.18.2006
Mobifone
1287500
0784.09.0606
Mobifone
1287500
0783.25.2006
Mobifone
1287500
0785.51.2006
Mobifone
1287500
0933.05.02.06
Mobifone
1850000
0786.44.2006
Mobifone
1450000
0783.56.2006
Mobifone
1287500
0933.23.04.06
Mobifone
875000
0798.72.2006
Mobifone
1287500
0926.08.06.06
Vietnamobile
2230000
0931.22.03.06
Mobifone
1137500
0797.59.2006
Mobifone
1287500
0931.26.08.06
Mobifone
875000
0937.14.10.06
Mobifone
1015000
0937.10.07.06
Mobifone
840000
089997.2006
Mobifone
1325000
0937.21.03.06
Mobifone
875000
0785.28.2006
Mobifone
1730000
0797.56.2006
Mobifone
1287500
0786.46.2006
Mobifone
1287500
0783.52.2006
Mobifone
1287500
0786.32.2006
Mobifone
1287500
0901.20.06.06
Mobifone
2000000
0933.11.08.06
Mobifone
875000
0786.02.2006
Mobifone
1437500
0792.69.2006
Mobifone
1287500
0937.13.09.06
Mobifone
1100000
0901.29.11.06
Mobifone
950000
0783.44.2006
Mobifone
1437500
0908.19.11.06
Mobifone
1250000
0786.11.2006
Mobifone
1730000
0798.36.2006
Mobifone
1287500
0785.42.2006
Mobifone
1287500
0933.28.02.06
Mobifone
910000
0937.16.02.06
Mobifone
875000
0937.26.12.06
Mobifone
980000
0793.82.2006
Mobifone
1287500
0937.28.07.06
Mobifone
875000
0785.44.2006
Mobifone
1450000
0797.02.0606
Mobifone
1740000
0792.81.2006
Mobifone
1287500
0908.21.03.06
Mobifone
1250000
0937.18.08.06
Mobifone
875000
0908.12.09.06
Mobifone
945000
0908.72.2006
Mobifone
1380000
0931.21.04.06
Mobifone
840000
0786.23.2006
Mobifone
1287500
0797.09.0606
Mobifone
1730000
0937.09.07.06
Mobifone
1437500
0937.13.10.06
Mobifone
1015000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới