Sim Năm Sinh 2020

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0917.83.2020
Vinaphone
3500000
0848.70.2020
Vinaphone
2090000
0914.37.2020
Vinaphone
3500000
0833.12.2020
Vinaphone
2090000
0847.02.2020
Vinaphone
1600000
0912.31.2020
Vinaphone
3500000
0848.85.2020
Vinaphone
2090000
0834.44.2020
Vinaphone
2090000
0858.69.2020
Vinaphone
2090000
0856.67.2020
Vinaphone
2090000
0945.45.2020
Vinaphone
4500000
0944.97.2020
Vinaphone
3500000
0914.60.2020
Vinaphone
1810000
0949.91.2020
Vinaphone
3500000
0944.60.2020
Vinaphone
1810000
0819.41.2020
Vinaphone
2090000
0945.26.2020
Vinaphone
3500000
0858.87.2020
Vinaphone
2090000
0847.16.2020
Vinaphone
2090000
0949.66.2020
Vinaphone
5000000
0917.94.2020
Vinaphone
3500000
0916.79.2020
Vinaphone
5000000
0843.82.2020
Vinaphone
1600000
0839.49.2020
Vinaphone
2090000
0815.90.2020
Vinaphone
2090000
0849.34.2020
Vinaphone
2090000
0585.20.20.20
Vietnamobile
14200000
0367.55.20.20
Viettel
1400000
0898.04.20.20
Mobifone
1250000
0931.04.2020
Mobifone
2700000
0907.61.2020
Mobifone
2225000
0907.54.2020
Mobifone
2300000
0898.81.20.20
Mobifone
1250000
0777.80.2020
Mobifone
2000000
0706.32.2020
Mobifone
910000
0789.56.2020
Mobifone
2600000
0789.62.20.20
Mobifone
1475000
0907.35.2020
Mobifone
2150000
0797.31.2020
Mobifone
1100000
0789.51.2020
Mobifone
1212500
0789.57.20.20
Mobifone
1250000
0777.86.2020
Mobifone
3600000
0814.66.20.20
Vinaphone
700000
07.65.65.20.20
Mobifone
3100000
076.456.20.20
Mobifone
980000
0773.10.20.20
Mobifone
1325000
0786.44.20.20
Mobifone
700000
0767.49.20.20
Mobifone
700000
078.555.20.20
Mobifone
1175000
07.08.60.20.20
Mobifone
700000
070.848.20.20
Mobifone
700000
077.377.20.20
Mobifone
910000
0707.56.20.20
Mobifone
1325000
0785.63.20.20
Mobifone
700000
0764.42.20.20
Mobifone
700000
07.789.2.20.20
Mobifone
700000
0773.62.20.20
Mobifone
700000
09.1974.2020
Vinaphone
1900000
08.1996.2020
Vinaphone
1900000
0819.83.2020
Vinaphone
4650000
0941.21.2020
Vinaphone
2290000
0886.78.2020
Vinaphone
2900000
0913.50.2020
Vinaphone
1900000
0813.68.2020
Vinaphone
4650000
0817.89.2020
Vinaphone
3590000
0898.50.2020
Mobifone
1700000
0818.86.2020
Vinaphone
3590000
0914.44.2020
Vinaphone
2290000
0813.04.2020
Vinaphone
7400000
0816.07.2020
Vinaphone
6450000
0333.99.2020
Viettel
3400000
036.200.2020
Viettel
2900000
035.333.2020
Viettel
3400000
0388.75.2020
Viettel
1309000
0389.65.2020
Viettel
2190000
0389.69.2020
Viettel
2190000
0787.21.2020
Mobifone
840000
09.4843.2020
Vinaphone
1100000
0936.43.20.20
Mobifone
1250000
0916.07.2020
Vinaphone
14700000
0911.04.2020
Vinaphone
14700000
0837.20.2020
Vinaphone
29700000
0915.03.2020
Vinaphone
14700000
0911.03.2020
Vinaphone
14700000
0911.06.2020
Vinaphone
14700000
0925.01.2020
Vietnamobile
10000000
0822.20.2020
Vinaphone
49500000
0834.56.2020
Vinaphone
7800000
0911.07.2020
Vinaphone
14700000
0916.09.2020
Vinaphone
14700000
08.27.02.2020
Vinaphone
5800000
0922.10.2020
Vietnamobile
8800000
0355.45.2020
Viettel
2400000
0368.26.2020
Viettel
1900000
0889.21.2020
Vinaphone
910000
0946.39.2020
Vinaphone
1050000
0914.57.2020
Vinaphone
1600000
0889.41.2020
Vinaphone
910000
0904.90.2020
Mobifone
2290000
0935.40.2020
Mobifone
2290000
0906.31.2020
Mobifone
4650000
07.02.09.2020
Mobifone
6640000
0906.33.2020
Mobifone
6450000
0901.38.2020
Mobifone
5500000
0904.87.2020
Mobifone
1445000
0901.31.2020
Mobifone
4650000
0901.39.2020
Mobifone
6450000
07.02.07.2020
Mobifone
6640000
0981.852020
Viettel
7400000
0901.30.2020
Mobifone
1900000
0904.82.2020
Mobifone
1445000
0901.32.2020
Mobifone
4650000
08.5757.2020
Vinaphone
1325000
0902.36.2020
Mobifone
4650000
0903.69.2020
Mobifone
6450000
0708.20.2020
Mobifone
21700000
0901.66.20.20
Mobifone
4980000
0908.63.20.20
Mobifone
5360000
07.8668.2020
Mobifone
1980000
0799.98.2020
Mobifone
1250000
0797.59.2020
Mobifone
1100000
0798.81.2020
Mobifone
1100000
079.479.2020
Mobifone
910000
0797.86.2020
Mobifone
1100000
079.8.10.2020
Mobifone
2500000
079.233.2020
Mobifone
1900000
038.298.2020
Viettel
2050000
0799.96.2020
Mobifone
1100000
079.2.10.2020
Mobifone
1900000
0793.85.2020
Mobifone
840000
0797.67.2020
Mobifone
1100000
0798.39.2020
Mobifone
1100000
0798.17.2020
Mobifone
840000
0962.30.20.20
Viettel
4650000
0799.9.5.2020
Mobifone
1700000
0798.1.3.2020
Mobifone
1900000
0792.7.9.2020
Mobifone
1700000
0798.3.4.2020
Mobifone
1587500
0877.02.2020
iTelecom
2040000
0879.73.2020
iTelecom
581000
0877.04.2020
iTelecom
1670000
0879.44.2020
iTelecom
1043000
08.7994.2020
iTelecom
1670000
0877.16.2020
iTelecom
1587500
0877.03.20.20
iTelecom
1662500
0879.68.2020
iTelecom
966000
0879.84.2020
iTelecom
1340000
08.7995.2020
iTelecom
1880000
0946.46.20.20
Vinaphone
5500000
09.1987.2020
Vinaphone
5500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : f24d777a5c374a90fc5e0101ab584d17

1