Sim Năm Sinh 2020

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0786.02.2020
Mobifone
1250000
090.1822020
Mobifone
6000000
0354.26.2020
Viettel
1700000
09.3989.2020
Mobifone
20600000
0926.68.2020
Vietnamobile
5800000
0879.16.2020
iTelecom
770000
0387.09.2020
Viettel
1900000
07.79.86.2020
Mobifone
2550000
0901.42.2020
Mobifone
5500000
0931.32.2020
Mobifone
4800000
090.163.2020
Mobifone
5800000
0923.81.2020
Vietnamobile
2900000
077.202.20.20
Mobifone
3400000
09.27.06.2020
Vietnamobile
5780000
0902.97.2020
Mobifone
5500000
0377.32.20.20
Viettel
1250000
0819.60.20.20
Vinaphone
2340000
093.1752020
Mobifone
4000000
0826.31.2020
Vinaphone
1100000
093.125.2020
Mobifone
5320000
0926.18.2020
Vietnamobile
2900000
0909.72.2020
Mobifone
16000000
0935.39.2020
Mobifone
4850000
0938.41.20.20
Mobifone
980000
0799.79.2020
Mobifone
7400000
0349.01.2020
Viettel
2900000
0926.73.2020
Vietnamobile
2400000
0829.16.2020
Vinaphone
1500000
0976.98.2020
Viettel
6800000
0933.16.2020
Mobifone
2900000
0877.00.2020
iTelecom
910000
0926.47.20.20
Vietnamobile
1475000
0925.15.2020
Vietnamobile
2900000
07.06.08.2020
Mobifone
7150000
0366.20.20.20
Viettel
26000000
0868.59.2020
Viettel
1775000
09.21.08.2020
Vietnamobile
6500000
0763.09.2020
Mobifone
1100000
0868.65.2020
Viettel
3900000
091.19.2.2020
Vinaphone
3120000
0377.28.20.20
Viettel
980000
0348.32.2020
Viettel
1900000
0933.79.2020
Mobifone
5320000
089.666.2020
Mobifone
9700000
0826.20.2020
Vinaphone
30000000
076.5102020
Mobifone
2050000
0928.83.2020
Vietnamobile
2900000
0927.44.2020
Vietnamobile
1475000
0879.96.2020
iTelecom
805000
093.124.2020
Mobifone
4860000
09.16.12.2020
Vinaphone
19700000
096.115.2020
Viettel
7800000
0938.76.2020
Mobifone
6500000
0923.67.2020
Vietnamobile
2900000
0932.35.2020
Mobifone
1100000
0925.52.2020
Vietnamobile
3400000
03.28.01.2020
Viettel
12500000
0936.34.20.20
Mobifone
2225000
0368.16.2020
Viettel
2900000
0937.70.20.20
Mobifone
2910000
09.23.02.2020
Vietnamobile
5780000
0788.60.2020
Mobifone
1180000
0985.64.2020
Viettel
7800000
07.6886.2020
Mobifone
4350000
0933.81.2020
Mobifone
3120000
0375.21.2020
Viettel
2050000
0926.83.2020
Vietnamobile
3800000
0909.89.2020
Mobifone
25000000
0933.49.2020
Mobifone
2850000
0983.50.2020
Viettel
4650000
0938.15.2020
Mobifone
2050000
0985.71.20.20
Viettel
1900000
0363.44.2020
Viettel
2100000
079.283.2020
Mobifone
1250000
0888.44.2020
Vinaphone
2200000
0947.92.2020
Vinaphone
1475000
08.3739.2020
Vinaphone
1100000
09.8787.2020
Viettel
21700000
09.24.12.2020
Vietnamobile
6500000
0938.57.2020
Mobifone
5500000
0903.84.2020
Mobifone
6000000
0987.05.2020
Viettel
9700000
0943.14.2020
Vinaphone
1475000
0932.552020
Mobifone
2150000
0706.78.2020
Mobifone
2102000
0357.64.2020
Viettel
2650000
097.114.2020
Viettel
7400000
0933.41.2020
Mobifone
2400000
0937.91.2020
Mobifone
1700000
0928.01.2020
Vietnamobile
14700000
0936.19.20.20
Mobifone
2400000
0767.44.20.20
Mobifone
3100000
0927.12.2020
Vietnamobile
14700000
093.287.2020
Mobifone
5300000
0964.03.2020
Viettel
6300000
0765.74.20.20
Mobifone
1800000
0784.45.20.20
Mobifone
770000
0935.07.20.20
Mobifone
2900000
0975.02.2020
Viettel
14700000
097.4.06.2020
Viettel
7800000
0899.86.20.20
Mobifone
2000000
09.25.02.2020
Vietnamobile
6500000
0934.18.2020
Mobifone
5000000
0879.97.2020
iTelecom
805000
0986.97.2020
Viettel
7800000
0938.60.2020
Mobifone
6000000
07.06.01.2020
Mobifone
7150000
0946.03.2020
Vinaphone
1900000
09.2345.2020
Vietnamobile
17700000
0926.51.2020
Vietnamobile
2900000
09.22.08.2020
Vietnamobile
14700000
0986.07.2020
Viettel
9700000
0797.40.20.20
Mobifone
1475000
0898.5.1.2020
Mobifone
1250000
0938.93.2020
Mobifone
6500000
0384.28.2020
Viettel
2900000
0355.17.2020
Viettel
2500000
09.23.07.2020
Vietnamobile
6500000
09.27.03.2020
Vietnamobile
5780000
096.151.2020
Viettel
7800000
0906.89.2020
Mobifone
7500000
0968.93.2020
Viettel
5800000
0387.19.2020
Viettel
2900000
03.28.03.2020
Viettel
12100000
078.4112020
Mobifone
2050000
079.272.2020
Mobifone
1250000
0926.37.2020
Vietnamobile
2900000
09.29.01.2020
Vietnamobile
6500000
088886.2020
Vinaphone
17700000
0569.20.2020
Vietnamobile
12700000
0383.87.2020
Viettel
2500000
0896.20.20.20
Mobifone
69000000
090.124.2020
Mobifone
5500000
096.185.2020
Viettel
7800000
0909.86.2020
Mobifone
25000000
0799.912.020
Mobifone
665000
0347.18.2020
Viettel
1550000
0986.14.2020
Viettel
7800000
0904.73.2020
Mobifone
1100000
03456.8.2020
Viettel
3900000
0377.38.20.20
Viettel
1250000
0938.24.2020
Mobifone
5500000
0968.31.2020
Viettel
5300000
0347.31.2020
Viettel
2500000
0908.91.2020
Mobifone
3120000
09.39.39.20.20
Mobifone
120000000
0938.45.2020
Mobifone
5500000
093.155.2020
Mobifone
5320000
0377.52.2020
Viettel
2075000
0986.37.2020
Viettel
7800000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : f24d777a5c374a90fc5e0101ab584d17

1